AA
DUNAFERR a Magyarországi Kohómérnök-képzéséért Alapítvány

DUNAFERR a Magyarországi Kohómérnök-képzéséért Alapítvány

DUNAFERR a Magyarországi Kohómérnök-képzésért Alapítvány

A DUNAFERR Rt. 1995-ben közérdekű célokat szolgáló, jogi személyként működő Alapítványt hozott létre DUNAFERR a Magyarországi Kohómérnök-képzésért Alapítvány néven.

 

Az Alapítvány tevékenységének céljai

 • Az Alapítvány elsődleges célja a Miskolci Egyetemen, illetve a Dunaújvárosi Egyetemen folyó graduális és posztgraduális kohászképzés, valamint a Bsc és Msc szintű anyagmérnök képzés és ennek keretében az oktatási, képzési, kutatási, fejlesztési programok és tevékenységek támogatása.
 • A Miskolci Egyetemen, illetve a Dunaújvárosi Egyetemen folyó egyéb graduális és posztgraduális képzés a ennek keretében az oktatási, kutatási és fejlesztési programok tevékenységének támogatása.
 • Hozzájárulni az oktatás, képzés személyi, tárgyi feltételeinek megteremtéséhez, fenntartásához, javításához, fejlesztéséhez.
 • A hallgatók képzésének segítése, az elméleti és gyakorlati szakmai oktatás, nyelvi képzés támogatása.
 • Ösztöndíjak alapítása, ha az alapítványi vagyon ezt lehetővé teszi.
 • Segítséget nyújtani a nemzetközi kapcsolatok kiépítéséhez, fenntartásához, a hallgatók illetve oktatók külföldi tanulmányútjaihoz.
 • A képzést segítő kutatási, fejlesztési programok segítése, támogatása.
 • A fenti célok elérését segítő vagyon növelése érdekében vállalkozási tevékenység folytatása.

 

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége

A DUNAFERR a Magyarországi Kohómérnök-képzésért Alapítvány alapító okiratát az alapító a 2009. évben módosította, mely óta az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI tv. 26.§ c) 4. pontja szerinti, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő cél szerinti tevékenységet végzi: Kszt. 4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 

 

Az Alapítvány működési rendszere

 • A kuratórium felé pályázatot nyújthat be minden egyetemi, főiskolai hallgató, oktató és kutató, valamint egyéb jogi személy, természetes személyes, vagy ezen jogi személyiséggel nem rendelkező társasága. Azon pályázóknál, akik a Miskolci Egyetemmel, a Dunaújvárosi Egyetem hallgatói vagy egyéb jogviszonyban nem állnak, a kuratóriumnak különös körültekintéssel kell eljárnia.
 • A pályázóknak pályázatukat az egyetemi első szemeszterre az előző év utolsó szemeszterében, de legkésőbb adott év június 1-jéig, míg a második szemeszterre az első szemeszterben, de legkésőbb december 1-jéig kell és lehet benyújtani.
 • A kuratóriumnak kötelessége gondoskodni arról, hogy az Alapítványi célok, a pályázati lehetőségek az egyetemi, főiskolai hallgatók és oktatók előtt folyamatosan ismertek legyenek.

 

Az Alapítvány működése folyamán – az elmúlt időszakban – az alábbi célokra fordította a támogatási összegeket

 • hallgatói ösztöndíjak, illetve ösztöndíj kiegészítések,
 • hallgatók idegen nyelvi képzésének támogatása,
 • hallgatók külföldi termelési gyakorlatainak, illetve tanulmányútjainak támogatása,
 • hallgatói-civil szervezetek működésének támogatása,
 • oktatók külföldi konferencián való részvételének támogatása,
 • tanszékek külföldi kapcsolatainak fenntartásával összefüggő költségekhez való hozzájárulástanszéki laboratóriumok, műhelycsarnokok, számítógéppark felszereltségének korszerűsítéséhez forrás kiegészítés,
 • kohómérnöki szakmai napok,
 • kari feladatok: beiskolázás, kiadványok,
 • OMBKE Egyetemi tagozat tanulmányút,
 • Doktoranduszképzés,
 • Oktatáshoz szükséges berendezések felújítása.